Podatki w Australii
16:28
°
Warszawa
02:28
°
Sydney

Podatki i Ubezpieczenia w Australii

Podatki w Australii

Podatki i składki emerytalne. Także studenci płacą podatki w Australii. W ciągu roku podatkowego, który tu zaczyna się 1 lipca, a kończy 30 czerwca, zaliczkę na podatek dochodowy za pracownika odprowadza pracodawca. Już po zakończeniu roku podatkowego możemy w australijskim urzędzie skarbowym starać się o zwrot zapłaconego podatku, korzystając z pośrednictwa poczty lub Internetu. Podstawą naszych starań jest Group Certificate (Payment Certificate), czyli zaświadczenie od pracodawcy o naszych dochodach i zapłaconym podatku. Od wynagrodzenia potrąca się tu także składkę emerytalną. Odzyskamy ją dopiero po opuszczeniu Australii.
Rezydent albo cudzoziemiec. Jeśli studiujesz w Australii pół roku lub dłużej, a większość czasu przepracowałeś w jednym miejscu i mieszkasz pod tym samym adresem, to wówczas dla urzędu podatkowego masz status mieszkańca Australii, czyli rezydenta. Inaczej traktowany jesteś jako cudzoziemiec.
Stawki podatkowe w Australii
Przychód Podatek dla rezydentów podatkowych Podatek dla cudzoziemców
0 – $18,200 zwolniony 32,5 centa za każdego 1 AUD
$18,201 – $37,000 19 centów za każdego 1 AUD powyżej kwoty 18,200 AUD 32,5 centa za każdego 1 AUD
$37,001 – $80,000 3,572 AUD plus 32,5 centa za każdego 1 AUD powyżej 37,000 AUD 32,5 centa za każdego 1 AUD
$80,001 – $180,000 17,547 AUD plus 37 centów za każdego 1 AUD powyżej 80,000 AUD 26,000 AUD plus 37 centów za każdego 1 AUD powyżej 80,000 AUD
$180,001 i więcej 54 547 AUD plus 45 centów za każdego 1 AUD powyżej 180 000 AUD 63,000 AUD plus 45 centów za każdego 1 AUD powyżej 180,000 AUD

Powrót

Ubezpieczenia

Studenckie Ubezpieczenie Zdrowotne (Overseas Students Health Cover). Osoby posiadające wizę studencką muszą przed wyjazdem do Australii wykupić odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne, tzw. OSHC (Overseas Students Health Cover). Stawki ubezpieczeniowe OSHC zmieniają się co roku. Zgodnie z regulacją, która weszła w życie z dniem 1.07.2010r. studenci przed wyjazdem są zobowiązani do opłacenia ubezpieczenia pokrywającego cały okres pobytu w Australii. Australijskie szkoły organizujące kursy edukacyjne dla zagranicznych studentów korzystają najczęściej z usług trzech ubezpieczycieli: Medibank Private, AHM oraz Worldcare. Bridge Agency, organizator programu Australia4U, pośredniczy w załatwianiu ubezpieczenia.
W ramach ubezpieczenia OSHC student ma zagwarantowane:
 • pokrycie 85 proc. kosztów leczenia ambulatoryjnego;
 • pokrycie 100 proc. kosztów leczenia szpitalnego;
 • pokrycie kosztów pobytu w szpitalu publicznej służby zdrowia;
 • pokrycie kosztów pobytu w niektórych prywatnych szpitalach;
 • pokrycie kosztów jednodniowego zakwaterowania pooperacyjnego;
 • pokrycie kosztów zakupu niektórych elementów protez (np. śrub kostnych, płytek);
 • pokrycie kosztów zakupu niektórych leków;
 • pokrycie kosztów usług ambulansowych.
Ubezpieczenie OSHC nie pokrywa następujących kosztów:
 • leczenia zaleconego przed przybyciem do Australii;
 • leczenia zaleconego w związku z chorobą, która wystąpiła w czasie podróży do lub z Australii;
 • usług medycznych związanych z ciążą, jeśli okres ważności wizy jest krótszy niż 3 miesiące;
 • transportu studenta do lub z Australii, niezależnie od okoliczności;
 • usług związanych z zapłodnieniem in vitro;
 • leczenia dziecka osoby ubezpieczonej, jeśli dziecko ma więcej niż 18 lat;
 • leczenia (podczas pierwszych 18 miesięcy trwania ubezpieczenia) związanego z chorobą (np. cukrzycą), która wystąpiła jeszcze przed przyjazdem do Australii;
 • leczenia finansowanego z odszkodowania;
 • usług specjalistycznych, m.in. stomatologicznych, okulistycznych.
Po przyjeździe do Australii można wykupić poszerzony pakiet ubezpieczeniowy, który obejmie dodatkowe usługi medyczne.
Stawki ubezpieczeniowe w Australii
Ubezpieczyciel Medibank AHM Worldcare BUPA
Miesięczne 45,50 AUD 35,60 AUD 49 AUD 49 AUD
Roczne 546 AUD 438 AUD 553 AUD 583 AUD
Jak płacić za leczenie w Australii? Gdy po wizycie u lekarza otrzymamy rachunek, możemy zapłacić za niego sami i potem ubiegać się o zwrot koszów w firmie ubezpieczeniowej (do wysokości sumy określonej w polisie). Ale możemy także przesłać rachunek naszemu ubezpieczycielowi, który ureguluje płatność za nas. Leki musimy wykupić już sami - dopiero po ich wykupieniu możemy się starać o refundację. Rachunki za szpital wysyłane są bezpośrednio do firmy ubezpieczeniowej.

Powrót

WARSZAWA:

Tel.: +48 22 829 22 96
+48 22 826 64 56
Biblioteka UW poziom -1
ul. Dobra 56/66
00-312 Warszawa
Mój stan konsultant.bridgeagency

KRAKÓW:

Tel.: +48 12 265 53 52
+48 601 358 034
ul. Bonarka 19 (koło MC Donalds i Rondo Mateczny)
30-415 Kraków
Mój stan Kraków

MIKOŁÓW/KATOWICE:

Tel.: +48 (32) 779 78 45
+48 533 319 218
MIKOŁÓW - ONE WORLD TRAVEL
ul. Podleska 10,
43-190 Mikołów
Mój stan Katowice

AUSTRALIAN OFFICE:

Tel.: +61 2 808 436 31
+61 478 753 051
Faks: +61 2 808 474 43
Mój stan Sydney

WROCŁAW:

Tel.: +48 533 319 218
Faks: nie dotyczy
Mój stan Wrocław

ŁÓDŹ:

Tel.: +48 42 636 65 50
Mój stan Łódź
Bezpłatna infolinia (tylko Polska): 800 880 001
projekt: Bakalie