Wizy do Australii | Bridge Agency
16:28
°
Warszawa
02:28
°
Sydney

Wizy i emigracja

Wizy do Australii

Wizy do Australii: Aby wjechać do Australii trzeba posiadać wizę. Wizy dzielą się na tymczasowe (temporary visas) i stałe (permanent visas) ze względu na cel podróży oraz czas pobytu. Wizami tymczasowymi, a zatem posiadającymi datę swej ważności są: wiza turystyczna, studencka i biznesowa. Jedynie wiza stałego pobytu pozwala przebywać na terenie Australii bez ograniczeń czasowych. Bridge Agency doradza swoim klientom, która wiza jest dla nich najodpowiedniejsza.

Wiza studencka (Student visa)

Możliwość uzyskania wizy studenckiej nie ma związku z posiadaniem statusu studenta w Polsce - jest ona przeznaczona dla wszystkich zainteresowanych powyżej 18 r. ż. (w szczególnych przypadkach od 16 r.ż.). Wiza wydawana jest osobom podejmującym edukację w Australii na okres minimum 12 tygodni. Czas ważności wizy uzależniony jest od okresu podjętej nauki. Obejmuje zawsze długość trwania całego kursu (kursów) oraz 1 lub 2 dodatkowe miesiące pobytu, które mogą być przeznaczone na pracę w pełnym wymiarze godzin lub na zwiedzanie Australii. Wiza wydawana jest wraz z pozwoleniem na pracę (permission to work) i uprawnia do podjęcia zatrudnienia w ograniczonym wymiarze czasu (do 40 godzin w cyklach dwutygodniowych) w trakcie nauki oraz w pełnym wymiarze godzin we wszystkich okresach wolnych od zajęć (podczas wakacji, świąt, przerw kwartalnych czy semestralnych oraz wcześniej wymienionych 1 lub 2 dodatkowych miesięcy pobytu po zakończeniu nauki. Każdy obcokrajowiec studiujący w Australii ma więc możliwość podjęcia legalnej pracy w trakcie swojego pobytu, począwszy od pierwszego dnia zajęć w szkole.

Kategorie wiz studenckich. Wizy wydawane zagranicznym studentom podzielone są na kilka kategorii (subclasses) w zależności od rodzaju podjętej nauki (sektora edukacji).

Kategorie wiz studenckich
570 Independent ELICOS dla osób podejmujących naukę na kursach językowych typu ELICOS (English Language Intensive Courses for Overseas Students)
571 Schools dla osób podejmujących naukę w szkołach podstawowych, szkołach średnich (typu junior i senior secondary school) oraz w ramach międzynarodowej wymiany uczniów szkół średnich
572 Vocation Education and Training (VET) dla osób podejmujących naukę na studiach typu college na poziomie Certyfikatów: I, II, III i IV oraz stopni Diploma i Advanced Diploma
573 Higher Education dla osób podejmujących naukę na studiach uniwersyteckich na poziomie Bachelor degree, Associate degree, Graduate certificate i Graduate diploma
574 Postgraduate Research dla osób podejmujących naukę lub badania na uniwersytetach w ramach studiów magisterskich i doktoranckich (Master by coursework/Master by research Degree, Doctoral Degree)
575 Non-award dla osób uczestniczących w różnego rodzaju kursach, których ukończenie nie wiąże się z otrzymaniem żadnego certyfikatu lub dyplomu; są to np. kursy przygotowujące do podjęcia nauki na uniwersytecie (Foundation Studies)
576 AusAID or Defence Sponsored dla osób podejmujących jakiekolwiek kursy typu full-time w ramach rządowego programu AusAID (sponsorowane przez rząd Australii), także o charakterze militarnym

Procedura aplikacyjna. Koszt wizy studenckiej wynosi obecnie 550 AUD. Dla poszczególnych kategorii tej wizy obowiązuje nieco inna procedura ubiegania się o nią. W grupie wszystkich państw Polska została sklasyfikowana jako Assessment Level 1, co oznacza że należy do krajów o ułatwionym dostępie do wizy, z możliwością składania aplikacji w formie online na stronie internetowej Urzędu Imigracyjnego Australii.

Dokumenty potrzebne do otrzymania wizy studenckiej:

  • paszport - zaleca się, aby czas ważności paszportu obejmował cały okres planowanego pobytu w Australii;
  • potwierdzenie przyjęcia na kurs w postaci dokumentu CoE (Confirmation of Enrolment), uzyskiwane na podstawie opłaconego czesnego za kurs językowy lub/i za pierwszy semestr/kwartał nauki w collegu'u lub na uniwersytecie ;
  • spełnienie wymogu Genuine Student oraz Genuine Temporary Entrant;
  • ubezpieczenie zdrowotne dla studentów zagranicznych na czas pobytu w Australii - OSHC (Overseas Student Health Cover);
  • opłata za wizę (550 AUD).

Dodatkowe dokumenty potrzebne do uzyskania wizy studenckiej w przypadku osób pomiędzy 16 a 18 r.ż. (Student visa under 18), wyjeżdżających bez opieki rodziców:

  • odpis zupełny aktu urodzenia studenta (tłumaczenie przysięgłe poświadczone notarialnie);
  • zgoda obojga rodziców/opiekunów na wyjazd dziecka na odpowiednim formularzu, poświadczona notarialnie;
  • oficjalne potwierdzenie miejsca zakwaterowania studenta w czasie pobytu w Australii. W przypadku zamieszkania u rodziny australijskiej (zakwaterowanie typu Homestay) należy posiadać zaświadczenie o niekaralności osoby, u której student będzie mieszkał.

Szczegółowy wykaz wszystkich dokumentów potrzebnych do uzyskania tego rodzaju wizy można otrzymać w oddziałach Bridge Agency.

Powrót

emigracja australia

Bridge Agency aplikuje przed Urzędem Imigracyjnym o przyznanie wiz studenckich w imieniu swoich klientów i od 2003 roku legitymuje się największą liczbą przyznanych wiz studenckich dla obywateli polskich.

Wiza zależna (student dependant visa)

Dostępna dla małżeństw lub par pozostających w tzw. związku de facto (de facto relationship). Mianem związku de facto określany jest nieformalny związek partnerski, o ile para jest w stanie udokumentować wspólne zamieszkanie oraz prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego przez okres minimum ostatniego roku od momentu składania aplikacji. Jeden ze współmałżonków/partnerów ubiega się wizę studencką (tzw. główny aplikant), a druga osoba jest dopisywana do tego wniosku wizowego. Partner/współmałżonek osoby uczącej się również może podjąć legalną pracę w Australii w wymiarze part time, zatem otrzymuje pozwolenie na pracę dokładnie na tych samych zasadach co główny aplikant. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy student podejmuje studia uniwersyteckie na poziomie postgraduate (Master Degree i inne); wówczas partner/współmałżonek może zatrudnić się nawet na pełen etat, co jest niewątpliwie korzystne dla wspólnego budżetu tej pary.

Warto wiedzieć, iż wyjazd w ramach wizy zależnej w momencie aplikacji może wiązać się z wyższymi nakładami finansowymi, niż ma to miejsce przy indywidualnej wizie studenckiej. Należy się też liczyć z dodatkowymi wymogami formalnymi - celem uzyskania wizy trzeba przedstawić Urzędowi Imigracyjnemu dokumenty będące potwierdzeniem trwałości związku. Bridge Agency reprezentuje osoby zainteresowane uzyskaniem wizy zależnej przed Urzędem Imigracyjnym Australii. Jeśli wstępna ocena szans jest pozytywna, podejmujemy się procesu aplikacji dzięki czemu cieszymy się 100% skutecznością i dobrą opinią przed Urzędem Imigracyjnym.

Powrót

Graduate visa

Wiza przeznaczona jest dla osób do 30 r.ż. z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego, będących absolwentami z ostatnich 2 lat wybranych wyższych uczelni zagranicznych, także polskich (patrz lista zatwierdzonych uczelni, bądź też dla osób, które ukończyły 2-letnie studia w Australii ze stopniem min. Diploma. O wizę tego rodzaju można ubiegać się zarówno spoza Australii, jak i podczas pobytu na miejscu, a przyznawana jest na okres maksymalnie 18 miesięcy. Wiza ta stwarza młodym osobom (dotyczy głównie pracowników wykwalifikowanych) możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w Australii w konkretnych dziedzinach - branżach, które wykazują szczególne zapotrzebowanie na specjalistów. Założeniem wizy jest samodzielne znalezienie i podjęcie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu w wyuczonym zawodzie. Posiadacze Graduate visa mogą ubiegać się o przyznanie wizy stałego pobytu w Australii, o ile tylko są w stanie uzyskać łączną minimalną liczbę punktów (passmark) w ramach wstępnej oceny szans na jej otrzymanie, dokonanej za pomocą tzw. Skilled Migration Points Test.

Powrót

WARSZAWA:

Tel.: +48 22 829 22 96
+48 22 826 64 56
Biblioteka UW poziom -1
ul. Dobra 56/66
00-312 Warszawa
Mój stan konsultant.bridgeagency

KRAKÓW:

Tel.: +48 12 265 53 52
+48 601 358 034
ul. Bonarka 19 (koło MC Donalds i Rondo Mateczny)
30-415 Kraków
Mój stan Kraków

MIKOŁÓW/KATOWICE:

Tel.: +48 (32) 779 78 45
+48 533 319 218
MIKOŁÓW - ONE WORLD TRAVEL
ul. Podleska 10,
43-190 Mikołów
Mój stan Katowice

AUSTRALIAN OFFICE:

Tel.: +61 2 808 436 31
+61 478 753 051
Faks: +61 2 808 474 43
Mój stan Sydney

WROCŁAW:

Tel.: +48 533 319 218
Faks: nie dotyczy
Mój stan Wrocław

ŁÓDŹ:

Tel.: +48 42 636 65 50
Mój stan Łódź
Bezpłatna infolinia (tylko Polska): 800 880 001
projekt: Bakalie