]>

Podatki

     

Kwota wolna od podatku w 2016 roku wynosi 18 200 AUD

Podatki w Australii

Rok podatkowy w Australii rozpoczyna się 1 lipca, a kończy 30 czerwca. Zaliczkę na podatek dochodowy za pracownika odprowadza pracodawca. Po zakończeniu roku podatkowego możemy w australijskim urzędzie skarbowym starać się o zwrot zapłaconego podatku (również za pośrednictwem poczty lub Internetu). Podstawą do uzyskania zwrotu jest zaświadczenie od pracodawcy o naszych dochodach. Od wynagrodzenia potrącona zostaje też składka emerytalna. O jej zwrot można się ubiegać dopiero po opuszczeniu Australii.

Posiadacz wizy zarówno studenckiej jak i Work and Holiday rozlicza się z ATO (Australijski Urząd Skarbowy) według stawek właściwych dla cudzoziemców.

W naszej ofercie znajdziesz również rozliczenie podatkowe. Dzięki współpracy z agencją podatkową w Sydney, Nasi studenci mają możliwość skorzystania z promocyjnej ceny.

Oferty Rozliczenia podatkowego

Rezydent a cudzoziemiec

Jeśli studiujesz w Australii pół roku lub dłużej, a większość czasu przepracowałeś w jednym miejscu i mieszkasz pod tym samym adresem, to wówczas dla urzędu podatkowego masz status mieszkańca Australii, czyli rezydenta. Inaczej traktowany jesteś jako cudzoziemiec.

Przy wszelkiego rodzaju rozliczeniach i ulgach możemy polecić Ci biura rachunkowe. Jeśli zajdzie taka potrzeba, polecimy ci polskojęzycznych księgowych w Australii.

Stawki podatkowe w Australii
Przychód Podatek dla rezydentów* podatkowych Podatek dla nie-rezydentów* podatkowych
0 – $18,200 Zwolniony 32,5 centa za każdego 1 AUD
$18,201– $37,000 19 centów za każdego 1 AUDpowyżej kwoty 18,200 AUD 32,5 centa za każdego 1 AUD
$37,001– $80,000 3,572 AUD plus 32,5 centa za każdego1 AUD powyżej 37,000 AUD 32,5 centa za każdego 1 AUD
$80,001 – $180,000 17,547 AUD plus 37 centów za każdego 1 AUD powyżej 80,000 AUD 26,000 AUD plus 37 centów za każdego 1 AUD powyżej 80,000 AUD
$180,001 i więcej 54 547 AUD plus 45 centów za każdego 1 AUD powyżej 180 000 AUD 63,000 AUD plus 45 centów za każdego 1 AUD powyżej 180,000 AUD

*rezydentem jest osoba przebywająca powyżej 6 m-cy w jednym miejscu w Australii (np. student); rezydentem nie jest osoba przebywająca mniej niż 6 miesięcy w Australii lub z wizą Work&Holiday.