]>
Wiza zależna

De facto

     

Wiza zależna jest świetną opcją wyjazdu dla par lub małżeństw

O wizie

Wiza zależna / De facto to wiza dla małżeństwa lub pary, która udokumentuje prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego przez okres co najmniej roku (tzw. związki de facto). Małżonek/partner podejmujący edukację staje się głównym aplikantem i ma prawo do pracy na zasadach wizy studenckiej. Drugi partner ma wtedy prawo do pracy na pół etatu. Jeśli główny aplikant jedzie do Australii na studia magisterskie lub doktoranckie, druga osoba ma prawo do pracy w wymiarze „full time”.