]>
Porównaj

Ubezpieczenia

     

Ubezpieczenie jest obowiązkowe na cały okres wyjazdu

Co zawiera ubezpieczenie

Każdy student przed wyjazdem do Australii musi wykupić obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne Overseas Students Health Cover (OSHC). Stawki OSHC zmieniają się co roku i są naliczane miesięcznie. Ubezpieczenie musi pokrywać cały planowany pobyt.

Porównaj ubezpieczenia
W ramach ubezpieczenia OSHC masz zagwarantowane
Rodzaj usługi Pokrycie kosztów
Wizyty u lekarzy pierwszego kontaktu (MBS*) 100% kosztów
Wizyty u specjalistów (MBS*) 85% kosztów
Leczenia ambulatoryjne (MBS*) 85% kosztów
Leczenia szpitalne (MBS*) 100% kosztów
Pobyty w szpitalach publicznej służby zdrowia 100% kosztów
Pobyty w niektórych prywatnych szpitalach 100% kosztów
Wizyty u lekarzy pierwszego kontaktu (MBS*) 100% kosztów
Jednodniowe zakwaterowania pooperacyjne 100% kosztów
Zakupy niektórych elementów protez (np. śrub kostnych, płytek) 100% kosztów
Zakupy niektórych leków 100% kosztów
Usługi ambulansowe 100% kosztów

* Większość cen za usługi medyczne reguluje MBS czyli Medical Benefits Schedule. Jest to lista opłat za procedury i zabiegi medyczne świadczone przez lekarzy specjalistów i pierwszego kontaktu.

Ubezpieczenie OSHC nie pokrywa następujących kosztów
Usług specjalistycznych, w tym stomatologicznych
Leczenia zaleconego przed przybyciem do Australii
Leczenia zaleconego w związku z chorobą, która wystąpiła przed wyjazdem oraz w czasie podróży do lub z Australii
Usług medycznych związanych z ciążą (karencja 12 miesięcy od dnia przyjazdu)
Transportu studenta do lub z Australii, niezależnie od okoliczności
Usług związanych z zapłodnieniem in vitro
Leczenia dziecka osoby ubezpieczonej, jeśli ma ono więcej niż 18 lat
Leczenia (podczas pierwszych 12 miesięcy trwania ubezpieczenia) związanego z chorobą (np. cukrzycą), która wystąpiła jeszcze przed przyjazdem do Australii
Leczenia finansowanego z odszkodowania

Po przyjeździe do Australii pomożemy Ci w uzyskaniu karty ubezpieczeniowej. Możesz też wykupić pakiet ubezpieczeniowy, który obejmuje dodatkowe usługi medyczne.

Jak płacić za leczenie w Australii?

Zdarza się, że placówka medyczna lub lekarz praktykujący prywatnie nie mają podpisanej umowy z ubezpieczycielem na rozliczanie się między sobą bez pobierania opłat od pacjenta. Wtedy za wizytę płaci się samemu. Na podstawie rachunku możesz ubiegać się o zwrot kosztów w firmie ubezpieczeniowej. Możesz też przesłać rachunek swojemu ubezpieczycielowi, który ureguluje płatność. Leki trzeba kupić, a dopiero potem starać się o refundację (jeśli jest brana pod uwagę w polisie). Rachunki za szpital wysyłane są bezpośrednio do firmy ubezpieczeniowej.

Więcej szczegółów o ubezpieczeniu zdrowotnym dla studentów na stronach: www.oshcallianzassistance.com.au, bupa.com.au, www.ahm.com.au.