]>
Wiza

Studencka

     

Wiza Studencka jest dla osób od 18 do 60 roku życia

Zdobądź wizę

Możemy dopełnić formalności wizowych w Twoim imieniu. Pomożemy poprawnie przygotować dokumentację i będziemy reprezentować Cię przed Urzędem Imigracji w Australii. Od 13 lat skutecznie otrzymujemy wizy dla naszych studentów.

W zależności od celu i czasu pobytu, wizy dzielą się na tymczasowe i stałe. Wizami tymczasowymi, czyli posiadającymi datę ważności są: wiza Work & Holiday, turystyczna, studencka i biznesowa. Jedynie wiza stałego pobytu pozwala przebywać na terenie Australii bez ograniczeń czasowych.

Wiza studencka

Jest wydawana gdy wybierasz się do Australii na co najmniej 12-tygodniowy kurs edukacyjny. Okres ważności wizy obejmuje czas trwania kursów oraz dodatkowe miesiące pobytu. Dla kursów trwających poniżej 10 miesięcy, Urząd Imigracji przyznaje jeden dodatkowy miesiąc pobytu podczas którego możesz pracować na pełen etat. Dla kursów trwających powyżej 10 miesięcy są to dodatkowe 2-3 miesiące pobytu i pracy. Proces organizacji wizy wraz z jej otrzymaniem trwa od 2 do 3 miesięcy a sama wiza jest wydawana w formie elektronicznej.

Wiza wydawana jest wraz z pozwoleniem na pracę (permission to work) i uprawnia do podjęcia zatrudnienia w ograniczonym wymiarze czasu (do 40 godzin w cyklach dwutygodniowych) w trakcie nauki oraz w pełnym wymiarze godzin we wszystkich okresach wolnych od zajęć (podczas wakacji, świąt, przerw kwartalnych czy semestralnych oraz wcześniej wymienionych 1 lub 2 dodatkowych miesięcy pobytu po zakończeniu nauki.

Dokumenty potrzebne do otrzymania wizy studenckiej:

  • paszport - zaleca się, aby czas ważności paszportu obejmował cały okres planowanego pobytu w Australii;
  • potwierdzenie przyjęcia na kurs w postaci dokumentu CoE (Confirmation of Enrolment), uzyskiwane na podstawie opłaconego czesnego za kurs językowy lub/i za pierwszy semestr/kwartał nauki w collegu'u lub na uniwersytecie,
  • spełnienie wymogu Genuine Student oraz Genuine Temporary Entrant,
  • ubezpieczenie zdrowotne dla studentów zagranicznych na czas pobytu w Australii,
  • opłata za wizę (560 AUD).