]>
Podejmij

Pracę

     

Studenci Bridge Agency otrzymują cotygodniowy "Job Alert"

Pomagamy w znajdowaniu pracy

Wszyscy nasi studenci znajdują pracę już w ciągu pierwszych kilku tygodni swojego pobytu w Australii. Wszystkie osoby zgłaszające się do naszego biura w Sydney otrzymują wsparcie w następującym zakresie:

Poszukiwania Udostępnimy Ci informacje gdzie i w jaki sposób szukać pracy.
CV i list motywacyjny Pomożemy Ci w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego.
Rozmowa kwalifikacyjna Zapoznamy Cię ze standardami i dobrymi praktykami obowiązującymi w Australii, abyś mógł przygotować się jak najlepiej do rozmowy kwalifikacyjnej.
Pośrednictwo pracy Polecimy Ci agencje pośrednictwa pracy i udostępnimy listy potencjalnych pracodawców.
Job Alerts Wyślemy Ci cotygodniowy mailing z ofertami pracy wysyłany do naszych studentów (na wszystkie miasta).
Przygotowania do zawodu Oferujemy krótkie kursy zawodowe, np. Responsible Service of Alcohol (RSA) dla osób zainteresowanych pracą w pubach i restauracjach.
Podatki i składki emerytalne Udzielimy CI informacji o zobowiązaniach podatkowych i składkach emerytalnych.
Działalność gospodarcza Pomożemy w zakładaniu działalności gospodarczej oraz uzyskania Australijskiego Numeru Biznesowego (Australian Business Number) – przebywając w Australii na podstawie wizy studenckiej cudzoziemiec ma prawo do założenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Pomoc w znalezieniu pracy oferują także współpracujące z nami szkoły i ta usługa z reguły dostępna jest pod nazwą „Job Club”. Niektóre ze szkół w ramach kursu zapewniają studentom także bezpłatne praktyki w nauczanym zawodzie.