]>
Graduate Visa

Subclass 476

     

Wiza tylko dla absolwentów Politechniki Wrocławskiej

O wizie

Wiza przyznawana na 18 miesięcy absolwentom wybranych uniwersytetów (w Polsce jedynie absolwenci Politechniki Wrocławskiej mogą skorzystać z tej opcji wizy). W czasie trwania wizy można pracować bez ograniczeń, uczyć się, podróżować. Aby uzyskać wizę musisz posiadać dyplom uczelni (nie starszy niż dwa lata) a studia powinny być ukończone w dziedzinie inżynierii. Dodatkowe wymagania to bardzo dobra znajomość angielskiego (egzamin językowy IELTS General zdany na poziomie 6.0 lub inny zatwierdzony certyfikat przez Urząd); wiek od 18 do 31 lat. Dyplom powinien być uzyskany w ramach zawodu poszukiwanego znajdującego się na liście zawodów poszukiwanych z zakresu inżynierii:

Lista poszukiwanych zawodów